Art Quilt

Art Quilt

Vi är några kvinnor som tidigare ägnat oss åt traditionell lappteknik. Intresset och viljan att gå vidare och utvecklas har lett oss in på Art Quilt som konstform.

Cirkelledare: Vera Holmgren telefon:  0702-75 10 22