Art Quilt

Art Quilt

Vi är några kvinnor som tidigare ägnat oss åt traditionell lappteknik. Intresset och viljan att gå vidare och utvecklas har lett oss under 2019 in på Art Quilt som konstform.

Vi har bokat lokal för höstens träffar och hoppas kunna öppna upp vår verksamhet igen såsom före pandemin.

Cirkelledare: Vera Holmgren telefon:  0702-75 10 22
Lokal: Meddelas senare
Tid: Meddelas senare

Mer om Art Quilt: Läs här

Art Quilt-cirkeln har utställning i Järnboden, Harg under tiden 18 – 30 juni.

För att hitta till Harg, läs här: https://www.roslagen.se/konstutstallning-art-quilt-jarnboden-harg

Annonsen till utställningen hittar du här: