Höstens akvarellutställning

Under vernissagen den 23 november beundrade mer än 50 besökare de utställda akvarellerna. Föreningen har verkliga många konstnärliga talanger.

Under innevarande vecka kommer verken att tas ner men troligen sitter merparten fortfarande uppe på väggarna i den stora salen på Träffpunkt Storgatans bottenplan. Det är absolut värt ett besök men kontakta personalen innan för att få veta om lokalen är tillgänglig

Om någon av målningarna är särskilt intressant så är det en god idé och kontakta konstnären för eventuellt köp.

Målat av Kerstin Engblom.
Målat av Ann-Kristin Eriksson.
Till vänster: sex målningar av Margareta Jansson. Närmast kameran: åtta av Kerstin Engbloms alster.
Rolf Anderssons bild av Katalin…
…och Rolfs alla sex motiv.
Text Ulla Englund | Foto Sven Tideman