Glädje och tacksamhet

Det är en stor glädje för oss aktiva inom föreningen att än en gång presentera ett nytt programblad! Innehållet har vi som vanligt försökt göra så rikt och varierat som möjligt. Vi hoppas att ni alla ska få stort nöje av utbudet.

Under hösten har vi tillämpat systemet med anmälningar direkt på vår hemsida fullt ut med bra resultat. Dock har vi konstaterat att alla inte fått sina bekräftelser på rätt sätt. I vissa fall har de hamnat i ”skräpposten”. Vi vill därför be er alla att ta för vana att alltid kontrollera datorns skräppostkorg, om ni inte ser bekräftelsen i inkorgen!

Eftersom föreningen vill värna om alla sina medlemmar går det från idag att få vår hemsida uppläst, vilket kan underlätta för medlemmar som av olika anledningar har svårt att ta till sig innehåll genom läsning. Tjänsten med talsättning tillhandahålls av företaget ReadSpeaker.

Som tidigare vill jag ta upp vårt behov av aktiva inom föreningen. Vi blir fler och fler och är nu uppe i över 1 700 medlemmar. Det är förstås glädjande att så många vill ansluta sig till oss! Samtidigt stiger behovet av aktiva medarbetare. Chansen att komma med på våra programpunkter och andra aktiviteter ökar ju fler vi är som engagerar oss. Kontakta gärna Lena Svensson, telefon 0737-41 19 12, som svarar på frågor, informerar och slussar vidare till rätt person.

Detta är det sista jag skriver direkt till er som föreningens ordförande. Mina förordnanden går ut i samband med årsmötet i mars i år och jag vill redan nu tacka alla jag haft förmånen att lära känna och arbeta tillsammans med under min tid på ordförandestolen. Ni gör alla stora arbetsinsatser och dessutom helt utan ersättning!

Slutligen vill jag tacka alla övriga medlemmar, som på olika sätt visar sin uppskattning för vårt arbete!

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala