Alla aktiviteter har ett pris

Vi som ideellt anordnar föreningens aktiviteter kalkylerar efter bästa förmåga; vi bokar buss, lokal, föredragshållare, skaffar biljetter, etc och allt detta kostar.

Vi antar att arrangemanget lockar ett visst antal medlemmar och utifrån dessa siffror får vi fram priset som du som medlem ska betala för att delta. Varje arrangemang måste bära sina egna kostnader.

Är det för få som anmäler sig så kan vi oftast ställa in det planerade. Om du som anmäld medlem uteblir utan att ha avbokat dig så gör föreningen en förlust. Samma kan gälla om du avbokar dig enstaka dag före programpunkten, det är svårt att få ny deltagare med kort varsel även om det finns en kölista.

Om du, som anmäld dig till en aktivitet, uteblir från den gör föreningen troligen en liten förlust. Den som uteblir utan att ha avbokat sig tar vi kontakt med för att påtala detta. På så sätt hoppas vi att det blir färre som uteblir utan att ha avbokat sig.

Text Anita Lundin