Ulla Steioff

Att göra program till Aktiva Seniorer är att göra något roligt av en allvarlig sak. Man får kontakt med fantastiska personer som öppnar stängda dörrar, men det måste byråkrati till för att verksamheten ska hållas flytande, säger Ulla Steioff. Teatern ligger henne varmt om hjärtat; hon är hedersombud på Uppsala Stadsteater och teaterombud på Dramaten. 

Hur många programpunkter brukar du ordna i varje halvår? Hur många är det nu under vårsäsongen?

Lite statistik från de senaste säsongerna ger svaret:

Program Temacaféer
Våren 2014 98
Hösten 2013910
Våren 2013116
Hösten 2012135
och så vidare… (Ulla S är föreningens flitigaste programmakare/Red. anm.)

När och hur du gick med i föreningen?

När jag för cirka 10 år sedan såg annonsen i UNT, att man var välkommen på en introduktionsträff och få information om den nya föreningen ”Aktiva Seniorer” gick jag dit och blev fast. Det har jag aldrig ångrat. I fem år satt jag med i styrelsen och blev sedan sammankallande i programgruppen några år. De som kommit efter mig där har gjort dunderjobb som förtjänar applåder. Det är stor skillnad att styra upp program för 4-500 medlemmar jämfört med de cirka 1500 som vi är i dag.

Vad har du mer ansvarat för under årens gång?

Redan 2004 var jag med och startade en filmgrupp under mottot ”Jag vill inte gå ensam på bio.” Det är flera som under årens lopp skött om den gruppen och den är fortfarande i full gång med både kvälls- och eftermiddagsföreställningar. Jag har sett till så våra medlemmar får 10% rabatt hos Gå & Löpkliniken och hos Svensk Konsthandel vad gäller inramningar. Personligen ställer jag gärna upp som mentor/bollplank/byråkrat när någon medlem vill göra ett eget program. Som van i gården gäller det att hålla igång även när man blir lite äldre. Och själv fortsätter jag nog – med hjälp av andra – programmakeriet ett tag till för det är ju så viktigt att hålla igång med det allvarliga som är så roligt. Som sagt, en del av mina idéer fortlöper och andra finns inte kvar.

Något du är särskilt stolt över inom vår förening?

Kanske alla olika pågående aktiviteter där personer med samma intressen träffas. Alla dessa självstyrande grupper där likasinnade träffas och man även får nya vänner, gör en stor social insats.

Berätta om något speciellt roligt under åren!

Det roligast jag varit med om under mina programmakeri-år var när jag hade grupper som fick komma till Uppsala Stadsteater och träffa de personer som arbetade bakom kulisserna. En gång i månaden fick 25 personer komma och jag startade ny grupp varje termin. Dessa träffar uppskattades mycket av våra medlemmar och pågick från 2005 till våren 2007 då penningbrist och personalavgångar hos teatern satt stopp för den verksamheten.

Mina teaterresor till Dramaten i Stockholm har förgyllt min och andras tillvaro. Vi har varit lyriska under hemfärden. 

Många gånger i vardagslivet när jag sagt mitt namn vid en presentation har folk lyst upp och sagt ”Aktiva Seniorer”. Det är också roligt.

Vad tycker du är vår förenings största styrka?

Mångfalden i vårt programutbud, allt ifrån Reningsverket i Uppsala till Kungliga Dramaten i Stockholm. 

Foto: Ulla Englund