Ett stort tack för 2011

Snart kan vi lägga år 2011 till historieböckerna. Året har för Aktiva Seniorers del präglats av fortsatt medlemsanslutning och stort intresse för vårt programutbud. För mig har detta mitt första år som styrelseledamot och ordförande varit mycket intressant och lärorikt. Jag tackar alla medlemmar och medarbetare för ert engagemang och intresse.

I januari lanseras vårt program för våren 2012. Det traditionella programutskicket kompletteras med ett medlemsmöte den 26 januari i Medborgarskolans nya fräscha och ändamålsenliga lokaler vid Hamnesplanaden. Vi kommer då också att ta emot anmälningar till vårens aktiviteter. Det kommer vi för övrigt att göra också vid årsmötet den 12 mars 2012.

Föreningen växer, vilket är glädjande. En av styrelsens och programkommitténs viktiga uppgifter är att se till att vi alltid har tillräckligt många medarbetare, som är beredda att lägga tid och energi att planera och leda alla våra arrangemang. De som tagit på sig sådana uppgifter vittnar ofta om vilken stimulans och tillfredsställelse de själva får uppleva i kontakterna med medlemmarna. Du som känner att du vill ägna en del av din tid att på detta sätt bidra till vårt arbete: Tveka inte att höra av dig till mig eller någon annan i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finner du här på föreningens hemsida.

Nu är det snart dags att fira jul och nyår! Återigen – ett stort tack för 2011.

Bror-Erik Lundin, ordförande